Aantal  vergaderingen

2018/03-2019

10 reguliere vergaderingen

 

 

Totaal aantal
vergaderuren

29

Insprekers (8)

Gestapelde mijnbouw Veendam (3) 11 april 2018
Zoutwinning Akzo-Nobel Oldambt en
Nedmag Veendam (4)
7 november 2018
Instemmingsbesluit gaswinning (1) 12 december 2018

Activiteiten (20)

2018  
Presentatie informatiestrategie 21 februari 2018
Gesprek Noordelijke Rekenkamer over het
rapport 'Het Waddenfonds gemonitord'
28 maart 2018
Gesprek gaswinningsdossier 28 maart 2018
Gesprek gaswinningsdossier 25 april 2018
Presentatie Jaarrekening provincie Groningen 25 april 2018
Gesprek agenda internationalisering en politiek
bestuurlijke samenwerking
16 mei 2018
Rondetafelgesprek grensoverschrijdend werken 16 mei 2018
Gesprek gaswinningsdossier 6 juni 2018
Werkbezoek Emsland 3 september 2018
Gesprek gaswinningsdossier 5 september 2018
Informatiebijeenkomst gaswinningsdossier
voor raden en staten
18 september 2018

Technische toelichting op de begroting 2019

10 oktober 2018
Gesprek gaswinningsdossier 7 november 2018
Gesprek gaswinningsdossier 21 november 2018
Bijeenkomst Nationaal Programma Groningen
voor raden en staten
18 december 2018
2019  
Gesprek gaswinningsdossier 9 januari 2019
Gesprek kwartiermakers hoofdstructuur
Nationaal Prgramma Groningen
30 januari 2019
Gesprek gaswinningsdossier 13 februari 2019
Workshop indicatoren
Nationaal Prgramma Groningen
13 februari 2019
Gesprek Marco Pastors directeur Nationaal
Programma Rotterdam Zuid
13 februari 2019